1393/01/31
امنيت سرمايه آرامش خانواده با سرمايه گذاري در مجتمع نارنجستان تجاري و مسكوني 2
يادگاري در كنار شما با بوي نارنج و عطر نارنجستان مي سازيم تا در روزگاران بماند نام و نشاني از لحظات خوش ديروز
نارنجستان ساكن بهشت سرزمين است و ميعادگاه بهشتيان
هديه اي از طبيعت براي لحظات خاطره انگيز كه در كنارمان هستيد را ارمغان داريم تا نقش بنديم طرحي از سبزي خاطراتمان بر تن خاطره ها
بوي بهار را در گرماي تابستان از سمت نارنجستان به يادگار مي آوريم
جاييست در همين نزديكي كه در پهنه سبز زمين همچون خورشيدي نور مي افشاند بر تن يادها
خانه اي آن طرف خانه هاي شما ساخته ايم كه در آن عطر نارنج جاريست ، تا در آن تازه شود روح شما
بستري ساخته ايم كه در آن ، دل تنهايتان تازه شود ، روحتان زنده شود

دسترسي به هتل

مازندران كيلومتر 7 جاده محمودآباد - ایزد شهر - هتل نارنجستان

فاصله با فرودگاه:

از نوشهر: 70 کیلومتر حدوداً 2ساعت

از ساری : 88 کیلومتر حدودا 2ساعت و 20 دقیقه

فاصله از راه آهن:

قائمشهر 80 کیلومتر حدودا 2ساعت