فراموشی گذرواژه

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟ نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید. یک لینک برای ساختن رمز جدید در ایمیل خود دریافت خواهید کرد

The self-study lessons jobitel.com in this section are written and organised according to the levels of the Common European Framework of Reference for languages (CEFR). There are different types of texts and interactive exercises that practise the reading skills you need to do https://xjobs.org/ well in your studies, to get ahead at work and to communicate in English in your free time.