انواع کوزه عسل

تومان162,000

هیدروکسی متیل فورفورال یا HMF حاصل تجزیه و اکسایش قندهای ساده به ویژه فروکتوز در شرایط اسیدی است که با گرما و نور تسریع می گردد.

اندازه گیری HMF یکی از مهمترین پارامترهای آزمایشگاهی برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی است.

حد مجازHMF در هر ۱۰۰۰ گرم عسل فقط ۴۰ میلی گرم است.

رس شدن یا به اصطلاح عامیانه شکرک زدن در عسل طبیعی امری طبیعی است.

دانه های بلوری یا رس در عسل طبیعی بسیار نرم و یکنواخت و ریز هستند و مانند لایه های رسوبی از پایین ظرف شکل میگیرند.

زمان رسوب کردن عسل بستگی به نوع شهد گیاه و شرایط فرآوری و دمای محیط نگهداری عسل دارد.

عمل آوری یا فلش کردن عسل در فرایند بسته بندی میتواند مانع از رسوب زدگی گردد.

تخمیرعسل ناشی از فعالیت مخمرهایی است که در مقابل قند مقاوم اند و با آنزیم های عسل واکنش داده ،تولید الکل و Co2میکنند‌.

یکی از نشانه های تخمیر جمع شدن کف بر روی سطح عسل است.

حرارت دادن عسل تا دمای ۶۳ درجه به مدت نیم ساعت عمل تخمیر را متوقف میکند.

نگهداری عسل در دمای کمتر از ۱۰ درجه و دور از هر گونه منبع تابش نور از تخمیر جلوگیری میکند‌.

توضیحات

  • عسل گون گز انگبین
  • عسل کنار
  • عسل بهار نارنج