روغن زیتون Basso

تومان1,500,000

Basso Unfiltered Extra Virgin Olive Oil – glass 1 L, روغن زیتون فرابکر فیلتر نشده باسو, این روغن زیتون فوق العاده با عصاره زیتون های مختلف انتخاب …